Ilość zaproszeń
Imię i nazwisko Panny Młodej
Imię i nazwisko Pana Młodego
Data ślubu (w formacie dzień-miesiąć-rok)
Godzina
Miejsce ślubu
Miejsce przyjęcia weselnego
(proszę o wpisanie w takiej formie, w jakiej informacja ta ma być umieszczona na zaproszeniu, tzn. jeżeli ma być podana sama nazwa sali to proszę wpisać samą nazwę, jeżeli ma być podany adres to proszę go dołączyć.

Potwierdzenie przybycia do dnia (w formacie dzień-miesiąć-rok)
numer telefonu Pana Młodego numer telefonu Panny Młodej

Tekst zaproszenia

Tekst nr 1
Katarzyna Kowalska i Paweł Nowakowski
mają zaszczyt zaprosić
Sz.P. Joannę i Krzysztofa Kowalskich
na uroczystość zaślubin, która odbędzie się dnia 25 czerwca 2015 roku
o godzinie 18:30 w w kościele pw. Św. Jana w Warszawie.
Z radością również gościć będziemy Szanownych Państwa na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w restauracji "Rozdroże" w Warszawie.

Tekst nr 2
Anna Kowalska i Tomasz Nowak
wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić
Sz.P. Joannę i Krzysztofa Kowalskich
na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego,
która odbędzie się dnia 5 września 2012 roku
o godzinie 18:30 w kościele pw. NMP w Krakowie.
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy
na przyjęcie weselne, które odbędzie się w restauracji "Caffe" w Krakowie.

Tekst nr 3
Joanna Lis i Łukasz Pawłowski
wraz z Rodzicami
serdecznie zapraszają
Sz.P. Joannę i Krzysztofa Kowalskich
na uroczystość zaślubin oraz ucztę weselną.
Sakrament małżeństwa zostanie zawarty dnia 12 września 2013 roku
o godzinie 18:30 w kościele pw. Św. Krzyża w Gdańsku.
Przyjęcie weselne odbędzie się w restauracji "Leśny zakątek" w Gdańsku.

Tekst nr 4
Kilka lat temu rzecz się ta działa:
dziewczyna piękna
Anna Kowalska
chłopca poznała.
Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony
Paweł Marcinkowski
powiedział sobie: "Chcę takiej żony!"
Chodził, przytulał, kwiatki kupował,
kochał namiętnie, w rękę całował.
Dziewczyna dłużną nie zostawała,
miłość do chłopca odwzajemniała.
Jak zwyczaj każe, się zaręczyli,
ślub i wesele w mig ustalili.
Teraz przed Bogiem ślubować będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską!!!
A ceremonia miejsce mieć będzie
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy
7 sierpnia 2013 roku o godzinie 17.00
By blasku dodać uroczystości,
pragniemy widzieć wśród naszych gości!
Sz.P. Joannę i Krzysztofa Kowalskich
A tuż po ślubie już jako Marcinkowscy
w domu weselny "Pod Kasztanowcem" w Bydgoszczy
podejmiemy Was - Gości.
Upraszamy zatem o potwierdzenie przybycia do 7 lipca 2013 roku
Marta - 697 495 103, Paweł - 696 395 024
Bardzo liczymy, że przybędziecie
i razem z nami się bawić będziecie!
Narzeczeni wraz z Rodzicami

Tekst nr 5
Trzy czwarte z miłości,
dwie piąte z rozsądku,
ciut z wyrachowania,
trochę dla porządku,
kapkę dla tradycji,
tyci dla reklamy,
oświadczamy wszystkim,
że się pobieramy!!!
Agnieszka Kuś i Mariusz Wesołowski
serdecznie zawiadamiają,
że dnia 11 lipca 2007 roku o godz. 13.30
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy Świętej w kościele Św. Piotra w Gdyni
I chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć
Sz. P. Zofię Kaczmarczyk uprzejmie zapraszamy.
Po uroczystości Zaślubin serdecznie zapraszamy
na przyjęcie weselne, które odbędzie się
w Hotelu Reda w Gdyni.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14 maja 2013 roku,
pod numerem telefonu:
Agnieszka - 649 340 249, Mariusz - 586 435 649

Tekst nr 6
Ku radości prawdziwych przyjaciół
i za przyzwoleniem najbliższych
ślubować sobie będą miłość,
wierność i uczciwość małżeńską.
Agnieszka Kuś i Mariusz Wesołowski
serdecznie zawiadamiają,
że dnia 11 lipca 2007 roku o godz. 13.30
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy Świętej w kościele Św. Piotra w Gdyni
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć
Sz. P. Zofię Kaczmarczyk uprzejmie zapraszamy.
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy
na przyjęcie weselne, które odbędzie się w Hotelu Reda w Gdyni.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14 maja 2013 roku,
pod numerem telefonu:
Agnieszka - 649 340 249, Mariusz - 586 435 649

Tekst nr 7
Teatr Umyślnie Straconej Wolności
ma zaszczyt zaprosić
Sz.P. Joannę i Krzysztofa Kowalskich
na przedstawienie pod tytułem
,,A potem żyli długo i szczęśliwie"
Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 Aktach.

PREMIERA
22 września 2015 rok OBSADA:
W rolach głównych:
Pani Młoda - Iza Pawlak
Pan Młody - Marcin Nowak
W pozostałych rolach udział biorą:
Ksiądz, Świadkowie, Rodzice, Goście i Gapie.

AKT I - ,,Dla Duszy"
Ceremonia zaślubin odbędzie się 22 września 2015 roku o godzinie 13.00
w kościele pw. Św. Pawła w Lublinie.

AKT II - ,,Dla Ciała"
Przyjęcie weselne w restauracji "Reda" w Lublinie.

AKT III - ,,Noc Poślubna"
Bez udziału widowni !

Prosimy o potwierdzenie przybycia na spektakl do dnia 15 lipca 2007
roku Iza - tel. 684 459 650, Marcin - tel. 795 231 439

Tekst nr 8
Sąd Najmilszy po rozpatrzeniu sprawy
Anny Nowak i Krzysztofa Ziętek
oskarżonych o miłość wzajemną
uznaje ich winnymi zarzucanego im czynu
skazując obydwoje na karę dożywotniego
Związku Małżeńskiego.
Wyrok sądu jest prawomocny
i nie podlega rewizji.
Ogłoszony zostanie dnia
1 stycznia 2000 roku o godzinie 12:00
w kościele pw. Św. Krzyża
przy ul. Krótkiej 10 w Gdańsku.
Nie zdający sobie sprawy z powagi chwili Narzeczeni
oraz
nie biorący za nic odpowiedzialności Rodzice.

Tekst nr 9
Gdy na kartce kalendarza ukaże się data
24 czerwca 2014
a wskazówki zegara ku godzinie 11.00
chylić się będą, natenczas
Izabela Nowakowska i Jan Kowalski
miłość małżeńską ślubować sobie będą
w kościele Najświętszej Maryi Panny w Krakowie
na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić
Sz.P. Joannę i Krzysztofa Kowalskich
Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Szanownych Państwa
na przyjęciu weselnym w hotelu Holiday w Krakowie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 23 maja 2014 roku.Cytat

Cytat nr 1
"Miłość nie wyrządza zła bliźniemu.
Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa."
List do Rzymian 13:10

Cytar nr 2
"Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą."
1 list do Koryntian 13:4

Cytat nr 3
"Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie."
1 list do Koryntian 13:8

Cytat nr 4
"Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość."
1 list do Koryntian 13:13

Cytat nr 5
"Miłość niech będzie bez obłudy!
Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem!
W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi!
W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!
Nie opuszczajcie się w gorliwości!
Bądźcie płomiennego ducha!
Pełnijcie służbę Panu!"
List do Rzymian 12:9-11

Cytat nr 6
"Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość,
która jest więzią doskonałości."
List do Kolosan 3:14

Cytat nr 7
"A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście
wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości."
List do Efezjan 4:1-2

Cytat nr 8
"Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać
moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości."
Ew.Jana 15:9-11

Cytat nr 9
"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję."
Ew.Jana 15:12-14

Cytat nr 10
"Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście
od początku, że według niego macie postępować."
2 List Jana 6

Cytat nr 11
"Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki."
Prz 10.12

Cytat nr 12
"Żadna wielka miłość nie umiera do końca. Możemy strzelać do niej z pistoletu lub zamykać w najciemniejszych
zakamarkach naszych serc, ale ona jest sprytniejsza - wie, jak przeżyć."
Jonathan Carroll

Cytat nr 13
"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę,
tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał."
1 list do Koryntian 13:1-3

Cytat nr 14
"Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie."
Antoine de Saint-Exupéry

Cytat nr 15
"Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść, a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej
zniszczyć."
Antoine de Saint-Exupéry

Cytat nr 16
"Żaden sznur ani lina nie potrafią przyciągnąć z taką siłą ani wiązać tak mocno, ja jedna nić miłości."
Robert Burton

Cytat nr 17
"Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem
przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu."
Vincent van Goch

Cytat nr 18
"Wszyscy urodziliśmy się dla miłości. Ona jest podstawą istnienia."
Benjamin Disraeli

Cytat nr 19
"Trzeba być trochę podobnym, by się rozumieć i nieco różnym, by się kochać."
Paul Geraldy

Cytat nr 20
"Tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem."
Św. Augustyn

Cytat nr 21
"Jeżeli cokolwiek warto na tym świecie czynić, to tylko jedno - miłować."
Jan Paweł II

Cytat nr 22
"Ty i Ja spośród tysięcy
mocno trzymamy się za ręce, niezwykły dzień, doniosła chwila i szept nieśmiały: miły...miła... Odtąd już razem zawsze i wszędzie. Tak miało być i tak niech będzie."
Bolesław Leśmian

Cytat nr 23
"Miłość jest nie tylko uczuciem, nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się. Jest dojrzewaniem, troską i wzajemną
odpowiedzialnością za siebie"
Ks. Jan Twardowski

Cytat nr 24
"Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,
tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie."
Jan Paweł II

Cytat nr 25
"Dotąd dwoje
choć jeszcze nie jedno.
Odtąd jedno
choć nadal dwoje."
Karol Wojtyła

Cytat nr 26
"Niech słowo 'kocham' jeszcze
raz z Twych ust usłyszę,
niech je w sercu wyryję
i w myśli zapiszę..."
Adam Mickiewicz

Info o pieniądzach

Wierszyk nr 1
Pragnąc przełamać tradycje stare,
by nie mieć na przykład żelazek parę
i zaoszczędzić przemiłym gościom
łamania głów nad prezentów mnogością
podpowiadamy: mile widziany i bardzo wygodny
będzie bilecik ze znakiem wodnym.

Wierszyk nr 2
Aby Wam oszczędzić trudu,
w sklepach kilka godzin nudów
i rozterek przy wyborze
co się Młodym przydać może?
Wszem i wobec ogłaszamy:
przeciw złotym nic nie mamy!

Wierszyk nr 3
Goście nasi ukochani
my już w domu wszystko mamy.
Chcecie coś nam podarować?
Dajcie śwince się radować.

Wierszyk nr 4
Gościom nisko się kłaniamy,
na wesele zapraszamy.
Będą pląsy, tańce, bale
i jedzenia stoły całe,
więc się nasi mili stawcie
o prezenty się nie martwcie,
by nie stawiać ich na stercie,
niechaj zmieszczą się w kopercie.

Wierszyk nr 5
Mamy prośbę drodzy Goście
wielkich paczek nie przynoście!
Po co dźwigać te ciężary,
gdy istnieje sposób stary
na podarek co szeleści
i się łatwo w portfel mieści.

Wierszyk nr 6
Na wesele przybywajcie,
o prezenty się nie martwcie,
by nie składać ich na stercie
niechaj zmieszczą się w kopercie.

Wierszyk nr 7
Prezent to jest zawsze kłopot,
czy ma zegar być, czy robot?
By nie pisać długich książek
Młodzi proszą o pieniążek.

Wierszyk nr 8
Na wesele zapraszamy,
bez prezentów nie wpuszczamy.
Jeśli jednak chcecie coś nam podarować,
prosimy banknot do koperty schować.

Wierszyk nr 9
Aby ulżyć Wam udrękę
co za paczkę dać w prezencie
Młoda Para podpowiada i zarazem pięknie prosi,
zamiast kwiatów i prezentów,
by w kopertę włożyć grosik,
tyle, ile każdy może,
za co z góry
Szczęść Wam Boże !!!

Info o totku

Wierszyk nr 1
Zamiast kwiatów totka skreślcie
w dniu wesela nam przynieście.
Któryś celnie trafić może
gniazdo uwić nam pomoże.

Wierszyk nr 2
Goście Drodzy, Goście Mili
radość byście nam sprawili,
zamiast kwiatów - które zwiędną,
cieszyć oko krótko będą,
niechaj każdy Gość jak może,
szczęściu Młodych dopomoże,
w kolekturze inwestując,
kupon lotto nam darując.

Wierszyk nr 3
Goście Drodzy, Goście Mili.
radość byście nam sprawili
w szczęście nasze inwestując
kupon totka nam darując.
Oszczędzacie kwiatów moc,
co by zwiędły w jedną noc.

Wierszyk nr 4
Niech wiadomym się stanie,
iż równie mocno jak róża,
tulipan czy stokrotka
ucieszą nas kupony Dużego Lotka.

Wierszyk nr 5
Od przyjaciół i rodziny
nie o kwiaty dziś prosimy.
Zamiast płatków, co opadną,
może dacie ″szóstkę″ ładną?
Zamiast zatem róż, stokrotek,
kupujemy Duży Lotek.
I do kartek z życzeniami
mały kupon dziś wkładamy !

Wierszyk nr 6
Drodzy goście, Państwo mili
byście radość nam sprawili:
Po co dźwigać bukieciki,
lepsze będą kuponiki.

Info o winie, książkach, maskotkach

Wierszyk nr 1
Nasi Kochani Goście
kwiatków nam nie przynoście.
Wolimy dostać flaszeczkę wina,
będzie się cieszyć cała rodzina.

Wierszyk nr 2
Zamiast kwiatów do wazonów,
które uschną w naszym domu,
propozycję mamy taką:
byśmy razem wino pili, konwenanse odrzucili,
niechaj rosną nam kwiateczki
Wy przynieście wina z beczki.

Wierszyk nr 3
Bardzo chcemy wszystkich prosić,
by nam kwiatów nie przynosić.
Stąd wiadomość ku publice,
chcemy z winem mieć piwnice.
Niekoniecznie z winnic sławnych,
za to pełne win wytrawnych,
wina włoskie, bądź też z Chile,
co zapewnią miłe chwile.

Wierszyk nr 4
Wszyscy dają Młodym kwiatki:
róże, fiołki, chabry, bratki.
Dla nas najlepszą atrakcją,
będzie książka z dedykacją.

Wierszyk nr 5
Goście Drodzy, Goście Mili,
byście kwiatków nie ranili,
książki chętnie poczytamy,
na pamiątkę zachowamy!

Wierszyk nr 6
Nasi Kochani Goście
kwiatków nam nie przynoście.
Wolimy dostać pluszami,
będą się cieszyć małe dzieciaki.

Inne info

Koperta biała, gładka, matowa (GRATIS)
eko, kolorowa (+ 0,50 zł)
perłowa (+ 1,00 zł)
Personalizacja kopert Tak (+ 0,50 zł/szt.)
Nie
Prosimy o załączenie listy gości w formacie *.txt (plik utworzony w programie "Notatnik")